RODINNÉ KONSTELACE

Energie rodinných systémů v rámci Klíče k životu neboli rodinné konstelace.

Další z technik sebepoznání jsou rodinné konstelace. Při rodinných konstelacích můžete nahlédnout na svá témata komplexněji z pohledu rodinného systému.

Jak konstelace probíhají?

Nejprve si zvolíte téma na kterém chcete pracovat. K danému tématu jsou vytestovány osoby z vašeho rodinného systému. Tyto osoby postavíte do rozestavění. Podle rozestavění osob a jejich pocitů objevíte disharmonie v rodinném systému. Nahlédnete na váš vztah k jednotlivým členům rodinného systému. Cílem rodinných konstelací je, aby jednotlivým členům rodinného systému byla přiznána místa, která jim náleží a energie v systému mohla proudit.

Termín příštích konstelací naleznete na záložce Kurzy – akce.