KLÍČ K ŽIVOTU

Klíč k životu je technika kterou jemně a bezpečně odhalíte příčiny svých potíží. Může se jednat o potíže zdravotní, emoční, vztahové, finanční. Uvolníte zablokovanou energii. Zjistíte jaké máte ve svém životě negativní programy. Tím, že je odhalíte, máte šanci je změnit.

Autorkou metody Klíč k životu je PaeDr. Jana Nováková.

Nejprve pojmenujete svůj problém, který chcete na sezení řešit. Poté se pomocí svalového testu vytestují klíčové body ve kterých se zablokovala energie. Následně pomocí obrazů vstupujete do svého podvědomí a dostáváte se k okamžikům, kdy jste si zablokovali energii, kterou následně uvolníte. Vše probíhá jemně a bezpečně. Naučíte se jednoduché techniky, které následně používáte v každodenním životě a měníte negativní programy na pozitivní.

Sezení trvá přibližně 1,5 – 2,5 hodiny.

Co můžete vyřešit?

 • úzkosti, fóbie,
 • strachy,
 • vztek,
 • pocit samoty a odloučení,
 • pocit vyhoření a vyčerpání,
 • pocit méněcennosti,
 • nedostatečné sebevědomí,
 • alergie,
 • zdravotní problémy,
 • problémy s komunikací a jiné další.

Co můžete objevit?

 • pocit vnitřního klidu a spokojenosti,
 • chuť do života,
 • návrat ztracené energie,
 • uvědomění si vlastní hodnoty,
 • napojení na svůj střed,
 • začnete si tvořit svůj život podle vlastních představ.